Private Pilot - Cole Bygum

July 22, 2019 - CFI James Stegner